Emocja - Pracownia Rozwoju Osobistego Katarzyna Niedziela

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest jedną z najskuteczniejszych metod pracy nad sobą. Jej celem jest przywrócenie równowagi i ponowne odnalezienie siebie.

Psychoterapia indywidualna jest formą rozmowy, jednak zupełnie inną niż ta, które prowadzimy na co dzień. Służy rozpoznawaniu i nazywaniu problemów oraz poprawie stanu psychicznego. Pozwala spojrzeć na trudności z innej perspektywy i pomaga w ich rozwiązaniu.

Terapię indywidualną prowadzę w nurcie terapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej.

Kto najczęściej zgłasza się na terapię?

Najczęściej trafiają do mnie pacjenci, którzy:

 • mają trudności z emocjami (lękiem, strachem, złością, żalem, smutkiem itp.),
 • przytłaczają ich obowiązki, przeżywają niemoc,
 • są w kryzysach życiowych,
 • mają problemy z dziećmi w relacjach,
 • stykają się z mobbingiem,
 • dotknęło ich wypalenie zawodowe. 
 • doświadczyli straty.
   

W czym może pomóc psychoterapia?

Dobrze poprowadzony proces terapeutyczny, przy zaangażowaniu pacjenta, może przynieść następujące efekty:

 • lepsze samopoznanie, zaprzyjaźnienie się z samym sobą, 
 • uświadomienie sobie swoich mechanizmów postępowania,
 • zaakceptowanie i polubienie siebie, 
 • lepsze samopoczucie i rozumienie swoich emocji,
 • większa wewnętrzna spójność,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
   

Psychoterapia doświadczeń traumatycznych

Jedną z metod leczenia urazów psychicznych (traum) i stresu pourazowego (PTSD) jest również psychoterapia.  Jest to indywidualna praca z pacjentem w oparciu o teorię i praktykę psychotraumatologii.
Jednorazowe lub powtarzające się wydarzenia silnie obciążające psychikę mogą powodować długofalowe konsekwencje, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. 
Na szczęście istnieją metody na przywrócenie równowagi i zniwelowanie takich objawów, jak napięcie, lęk, natrętne wspomnienia i ponowne przeżywanie dawnych doświadczeń pod wpływem impulsów zewnętrznych (np. dotyku, dźwięku, zapachu). 
Ważne, by pamiętać, że uraz psychiczny i objawy związane z traumą niestety nie znikają samoistnie i mogą się pogłębiać.

Wczesna interwencja psychotraumatologa umożliwia także przeciwdziałanie rozwijaniu się zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Podczas terapii z psychotraumatologiem docieramy m.in. do źródła problemów. Specjalista określa charakter objawów, ich wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne. Sama terapia polega zwykle na wstępnym łagodzeniu objawów, stopniowym wdrażaniu kolejnych faz leczenia i przepracowywaniu traumy.

Jeżeli masz za sobą silnie stresujące sytuacje i obserwujesz u siebie niepokojące symptomy, warto umówić się na konsultacje z psychotraumatologiem.

Do wydarzeń traumatycznych zalicza się m. in.:

 • uczestnictwo w wypadku;
 • bycie ofiarą klęski żywiołowej, napadu, gwałtu, przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej w dzieciństwie, ale też w późniejszym życiu;
 • doświadczenie wojny;
 • śmierć kogoś bliskiego, informacja o poważnej chorobie czy bycie świadkiem tragicznego zdarzenia.

Objawy występujące u osób, które doświadczyły traumy, to m.in.:

 • problemy ze snem, koszmary;
 • stany lękowe;
 • ataki paniki;
 • problemy z koncentracją;
 • rozpamiętywanie traumatycznego wydarzenia;
 • natrętne myśli i zachowania;
 • poczucie winy, wstyd;
 • zaburzenia odżywiania;
 • stany depresyjne;
 • myśli samobójcze;
 • trudności z utrzymywaniem relacji z innymi ludźmi;
 • rozdrażnienie;
 • napady złości lub agresji.

Pamiętajmy, że każdy człowiek przeżywa traumę w inny sposób i niektóre objawy mogą być mało charakterystyczne. Konsultacja z psychotraumatologiem ułatwi określenie ich źródła, postawienie diagnozy i dopasowanie optymalnego leczenia.

Interwencje kryzysowe

Interwencja kryzysowa jest to forma pomocy psychologicznej, która jest stosowana w nagłych przypadkach. Jest to tak zwana „pierwsza pomoc emocjonalna” w kryzysie.

W sytuacji kryzysowej możemy czuć, że straciliśmy umiejętność radzenia sobie. Występuje też duża niestabilność emocji i zachowań. Dlatego istotne jest natychmiastowe szukanie pomocy (np. w przypadku napaści, nagłej choroby, śmierci bliskiej osoby, rozwodu, kataklizmu).

Celem interwencji kryzysowej jest nawiązanie wspierającej relacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Po dokonaniu diagnozy sytuacji i Twojego stanu opracowujemy strategię radzenia sobie wraz ze szczegółowym planem Twojego wyjścia z kryzysu.

Przejdź do góry strony