Emocja - Pracownia Rozwoju Osobistego Katarzyna Niedziela

Mediacje

Mediacje są bardzo skuteczną metodą osiągania porozumienia w sporze.

Ponadto pomagają w:

 • uświadomieniu i wyrażeniu swoich potrzeb w sporze,
 • dostrzeżeniu i usłyszeniu potrzeb drugiej strony i zobaczenia konfliktu z innej perspektywy,
 • uspokojeniu emocji w sporze,
 • znalezieniu w spokojnej, bezpiecznej atmosferze rozwiązań satysfakcjonujących obie strony,
 • wypracowaniu sposobów na komunikowanie się oparte na wzajemnym szacunku.

Mediacje w EMOCJI prowadzimy w duchu Porozumienia bez Przemocy (NVC). Najczęściej zwracają się do nas osoby w sytuacji konfliktu z partnerami, rodziną, dziećmi, współpracownikami, wspólnikami itp.

Mediacje NVC są prowadzone:

 • Ze zrozumieniem potrzeb obu stron i szacunkiem do ich uczuć,
 • w bezstronny i pełen empatii sposób,
 • w atmosferze wolnej od krytykowania, obwiniania i osądzania.
 • Podczas pierwszych spotkań (premediacje), mediator spotyka się oddzielnie z każdą ze stron sporu i poznaje konflikt z obu perspektyw.
 • Kolejne spotkanie odbywa się razem. Jest moderowane przez mediatora w taki sposób, aby każda strona mogła zarówno wyrazić swoje stanowisko w konflikcie, jak i usłyszeć perspektywę drugiej strony.
 • Kiedy strony zaczynają się słyszeć, pojawia się nowa przestrzeń  do rozmowy i zrozumienia. Wtedy strony dowiadują się też wiele o sobie, potrzebach i pragnieniach. Jasne staje się to, co do tej pory było nieuświadomione.
 • Rozwiązanie sporu trwa zazwyczaj od dwóch do trzech spotkań – jest to uzależnione od okresu trwania sporu, otwartości stron, świadomości siebie u każdej ze stron.

Przejdź do góry strony