Background Image
Background Image

Coaching

Coaching

Coaching (z ang. korepetycje, trenowanie) to interaktywny proces rozwoju, którego głównym celem jest wzmocnienie i wsparcie pojedynczej osoby lub organizacji  w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. Coaching pomaga  w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb.

Coach pracuje z klientami w dziedzinach takich jak:

 • rozwój osobisty,
 • biznes,
 • rozwój kariery,
 • finanse,
 • zdrowie,
 • relacje interpersonalne.

Coaching pomaga ustalić konkretne cele, zoptymalizować działania, podejmować trafniejsze decyzje i pełniej korzystać ze swoich naturalnych umiejętności.

Coaching charakteryzują następujące cechy:

 • koncentruje się na osiąganiu celów,
 • jest w pełni dobrowolny
 • jest skonstruowany na bazie pytań
 • stymuluje procesy myślowe
 • wyklucza jakikolwiek przymus np. ze strony coacha
 • nie jest po to, by uczyć, ale pomaga się uczyć
 • odbywa się w klimacie szacunku i respektuje wartości klienta
 • prowadzi do świadomego realizowania zmian.

Sednem coachingu jest wykorzystanie pokładów wiedzy i umiejętności już posiadanych, właściwe zmotywowanie i asystowanie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania. Coaching jest to indywidualna praca z coachem, która pozwala rozpoznać klientowi jego talenty, zdolności i umiejętności oraz pełniej wykorzystać ich potencjał. 
Coaching pomaga:

 • przekraczać własne ograniczenia,
 • lepiej poznać samego siebie,
 • podnieść poczucie własnej wartości,
 • rozszerzać strefę komfortu,
 • znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Pracownia Rozwoju Osobistego E-MOC-JA oferuje coaching indywidualny.

Przejdź do góry strony